ziek verzuim boodschappen

Als je ziek bent mag je dan boodschappen doen?

Last Updated: 12 december 2023By Tags: , ,

Wanneer je ziek bent en je hebt je ziekgemeld bij je werkgever, dan wordt er in de eerste plaats van je verwacht dat je je richt op je herstel. Echter:

 • Je mag normale dagelijkse activiteiten uitvoeren, tenzij deze je herstel belemmeren.
 • Het bijwonen van medische afspraken is toegestaan en zelfs aangemoedigd.
 • Je mag naar buiten gaan, tenzij dit expliciet is afgeraden door een arts of in strijd is met je ziektebeeld.
 • Het is belangrijk om bereikbaar te blijven voor je werkgever en eventueel de bedrijfsarts.

Risico voor jezelf

Allereerst is er het aspect van je eigen welzijn. Wanneer je ziek bent, heeft je lichaam rust en herstel nodig. Het verlaten van het huis kan in sommige gevallen het herstel vertragen, vooral als je symptomen hebt zoals koorts, vermoeidheid of duizeligheid.

Na hoeveel dagen denk je dat je flauwvalt? Dit had je nooit gedacht!

Risico voor anderen

Daarnaast is er het aspect van de potentiële risico’s voor anderen:

Besmettelijke ziekten: Als je een besmettelijke ziekte hebt, zoals griep, COVID-19 of verkoudheid, is het risico op verspreiding naar anderen aanzienlijk. Supermarkten zijn vaak drukke plaatsen waar virussen gemakkelijk kunnen worden overgedragen.

Gezondheid van anderen: Sommige mensen hebben een verminderd immuunsysteem vanwege ziekte, medicatie of leeftijd. Ze zijn vatbaarder voor ziektes, en wat voor jou een milde verkoudheid kan zijn, kan voor hen ernstiger complicaties opleveren.

Alternatieven voor boodschappen doen

a. Online boodschappen doen: Veel supermarkten bieden bezorgdiensten aan waarmee je je boodschappen online kunt bestellen en thuis kunt laten bezorgen.

b. Vraag hulp: Overweeg om een familielid, vriend of buur te vragen om boodschappen voor je te doen.

c. Draag een masker: Als je echt naar buiten moet, draag dan een masker en handhaaf goede hygiëne om het risico op overdracht te verminderen.

Wanneer is het veilig om boodschappen te doen?

Over het algemeen is het verstandig om te wachten met boodschappen doen tot je je beter voelt en niet langer besmettelijk bent. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts of gezondheidsdeskundige.

Hoewel het verleidelijk kan zijn om snel boodschappen te doen als je slechts lichte symptomen hebt, is het belangrijk om zowel je eigen welzijn als dat van anderen in overweging te nemen. Met zoveel alternatieven beschikbaar in het moderne tijdperk, is het makkelijker dan ooit om verstandige keuzes te maken en de gezondheid op de eerste plaats te zetten.

Wat zijn je rechten en plichten als je ziek bent?

Rechten:

 • Recht op doorbetaling van (een deel van) je loon tijdens ziekte. De exacte hoeveelheid en duur hangen af van de arbeidsovereenkomst en lokale wetgeving.
 • Recht op privacy; je bent niet verplicht om je werkgever te informeren over de aard of oorzaak van je ziekte.
 • Recht op een re-integratieplan als je langdurig ziek bent.

Plichten:

 • Plicht om je op de eerste ziektedag of zo snel mogelijk ziek te melden volgens de procedure van het bedrijf.
 • Plicht om mee te werken aan je herstel en eventuele re-integratie.
 • Plicht om instructies van de bedrijfsarts op te volgen.

Wat mag een werkgever niet doen bij ziekte?

 • Een werkgever mag je niet onder druk zetten om te komen werken als je ziek bent.
 • De werkgever mag niet naar de specifieke aard of oorzaak van je ziekte vragen.
 • Zonder geldige reden je loon inhouden of stoppen.
 • Je ontslaan enkel en alleen vanwege je ziekte (afhankelijk van de duur van de ziekte en lokale wetgeving kan dit echter veranderen).

Hoe werkt het als je ziek bent?

Wanneer je ziek bent:

 1. Meld je zo snel mogelijk ziek volgens de procedure van je werkgever.
 2. Raadpleeg indien nodig een arts.
 3. Blijf in contact met je werkgever over je verwachte herstelduur en eventuele aanpassingen die nodig zijn bij terugkeer.
 4. Als je ziekte langer duurt, kan er een re-integratietraject opgestart worden, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden om terug te keren naar werk, al dan niet in aangepaste vorm.

Dit overzicht is algemeen en de specifieke regels en procedures kunnen variëren afhankelijk van de bepalingen in je arbeidsovereenkomst. Bij twijfel is het altijd verstandig om juridisch advies in te winnen of contact op te nemen met een vakbond.

editor's pick

latest video

news via inbox

Nulla turp dis cursus. Integer liberos  euismod pretium faucibua

Leave A Comment